Etusivu

REKISTERISELOSTE

Laatimispäiväys: 18.4.2017

Rekisterinpitäjä

Nimi:
Kari Kulmala

Puhelin:
040 5114888

Sähköposti:
spostiosoite

Rekisterin nimi
Kari Kulmalan sukututkimusrekisteri, joka sisältää tietoja esivanhemmista sekä Braggen suvusta ja muista siihen liittyvistä suvuista.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Sukututkimus ja tietojen julkaiseminen salasanoilla suojatulla verkkosivustolla.

Avoimella sivustolla voidaan julkaista kuolleiden henkilötietoja sekä suostumuksella myös elävien henkilötietoja.

Rekisterin tietosisältö

Henkilöiden yksilöinti- ja osoitetiedot, muut sukututkimuksen kannalta tarpeelliset tiedot sekä suostumus- ja kieltotiedot.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Väestötietojärjestelmä, muu arkistoaineisto ja viranomaisrekisterit, painetut lähteet ja henkilöiden antamat tiedot.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset rekisteristä

Tietoja luovutetaan ainoastaan sukututkimustarkoituksiin. Rekisteristä voidaan siirtää tietoja ulkomaille tietosuojavaltuutetun toimiston antamien ohjeiden mukaisesti.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri suojataan lainsäädännön ja hyvän tietoturvallisuuden vaatimusten mukaisesti. Elossa olevien henkilöiden arkaluonteisia tietoja käsitellään ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella.

Rekisteröidyn oikeuksien huomioon ottaminen

Rekisteröidylle varataan pyynnöstä mahdollisuus tarkastaa omat tietonsa. Virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto oikaistaan, poistetaan tai täydennetään. Rekisteröidyn vaatimuksesta häntä koskevia tietoja ei käsitellä eikä luovuteta. Kiellosta tai sen peruuttamisesta tehdään rekisteriin merkintä.